RAİN BİRD

PRS-DIAL

  • Endirim
  • Regular price 181.00 AZN


  • Təzyiq tənzimləyən
  • Giriş təzyiqindən asılı olmayaraq, valfın çıxış təzyiqini tənzimləmək üçün mükəmməl vasitə olan PRS-Dial, sürətli və asan tənzimlənməyə imkan verir. Tənzimləyici bütün Rain Bird PGA, PEB, PESB, BPE və BPES seriyalı klapanlarla istifadə olunur.